Privacy verklaring MH&DL

1. Inleiding

MH&DL neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected].

2. Wie is MH&DL?

MH&DL is de besloten vennootschap MH&DL BV, kantoorhoudende te (1016HM) Amsterdam aan Prinsengracht 417-E, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer].

Wanneer MH&DL jouw persoonsgegevens verwerkt, is MH&DL de verwerkingsverantwoordelijke.

3. Hoe gebruikt MH&DL uw persoonlijke gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor MH&DL persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens MH&DL voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door MH&DL worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Diensten, klantenbeheer en financiële administratie

Doel Financiële administratie
Informatie:
Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens, Openstaand saldo
Rechtsgrondslag:
Wettelijke verplichting
Bewaartijd:
Zolang als voor dit doel nodig is
Doel Facturering
Informatie:
Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens, Openstaand saldo
Rechtsgrondslag:
Wettelijke verplichting
Bewaartijd:
Zolang als voor dit doel nodig is
Doel Orderbeheer
Informatie:
Huisadres, Leveringsadres, Factuuradres, Email, Telefoon, Betalingsinformatie, Rekeningnummer, Bestelnummer, Klacht inhoud, COC nummer, BTW nummer, Klantnummer
Rechtsgrondslag:
Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
Bewaartijd:
Zolang als voor dit doel nodig is
Doel Behandeling van klachten over het product
Informatie:
Huisadres, Leveringsadres, Factuuradres, Email, Telefoon, Betalingsinformatie, Rekeningnummer, Bestelnummer, Klacht inhoud, COC nummer, BTW nummer, Klantnummer
Rechtsgrondslag:
Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Bewaartijd:
Zolang als voor dit doel nodig is
Doel Het verlenen van de dienst zelf
Informatie:
Huisadres, E-mail, Bestandsgegevens van klanten, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te verlenen, Gegevens die door de dienst worden gegenereerd
Rechtsgrondslag:
Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
Bewaartijd:
Zolang als voor dit doel nodig is
Doel Behandeling van klachten over de dienst
Informatie:
Huisadres, E-mail, Bestandsgegevens van klanten, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te verlenen, Gegevens die door de dienst worden gegenereerd
Rechtsgrondslag:
Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Bewaartijd:
Zolang als voor dit doel nodig is
Doel CRM
Informatie:
Naam, Gebruikersnaam, E-mail, Plaats, Bestelgeschiedenis, Sociale media-account, Browser, OS, Gebruikers-ID, Telefoon, Profielfoto
Rechtsgrondslag:
Gewettigde belangen
Belangrijkheid:
Commerciële belangen
Bewaartijd:
Zolang als voor dit doel nodig is
Doel Sollicitatie
Informatie:
Naam, Gebruikersnaam, E-mail, Plaats, Bestelgeschiedenis, Sociale media-account, Browser, OS, Gebruikers-ID, Telefoon, Profielfoto
Rechtsgrondslag:
Gewettigde belangen
Belangrijkheid:
Commerciële belangen
Bewaartijd:
Zo lang als nodig is voor dit doel

Marketing

Doel Direct Marketing
Informatie:
Naam, Huisadres, E-mail, Telefoon, Klikgedrag, Online gedrag, Interesse in een product, Sociale media account, Gebruikers ID, Bestelgeschiedenis, Factuuradres Legitieme belangen
Rechtsgrondslag:
Gewettigde belangen
Betrokken rente:
Commerciële belangen
Bewaartijd:
Zolang als voor dit doel nodig is
Doel Affiliate Marketing
Informatie:
Naam, Huisadres, E-mail, Telefoon, Klikgedrag, Online gedrag, Interesse in een product, Sociale media account, Gebruikers ID, Bestelgeschiedenis, Factuuradres Legitieme belangen
Rechtsgrondslag:
Gewettigde belangen
Betrokken rente:
Commerciële belangen
Bewaartijd:
Zolang als voor dit doel nodig is
Doel Nieuwsbrief
Informatie:
Naam, Huisadres, E-mail, Telefoon, Klikgedrag, Online gedrag, Interesse in een product, Sociale media account, Gebruikers ID, Bestelgeschiedenis, Factuuradres Legitieme belangen
Rechtsgrondslag:
Gewettigde belangen
Betrokken rente:
Commerciële belangen
Bewaartijd:
Zo lang als nodig is voor dit doel
Doel Retargeting
Informatie:
Naam, Huisadres, E-mail, Telefoon, Klikgedrag, Online gedrag, Interesse in een product, Sociale media account, Gebruikers ID, Bestelgeschiedenis, Factuuradres Legitieme belangen
Rechtsgrondslag:
Gewettigde belangen
Betrokken rente:
Commerciële belangen
Bewaartijd:
Zolang als voor dit doel nodig is
Doel Sociale media marketing
Informatie:
Naam, Huisadres, E-mail, Telefoon, Klikgedrag, Online gedrag, Interesse in een product, Sociale media account, Gebruikers ID, Bestelgeschiedenis, Factuuradres Legitieme belangen
Rechtsgrondslag:
Gewettigde belangen
Betrokken rente:
Commerciële belangen
Bewaartijd:
Zolang als voor dit doel nodig is
Doel Doelgericht gedrag
Informatie:
Naam, Huisadres, E-mail, Telefoon, Klikgedrag, Online gedrag, Interesse in een product, Sociale media account, Gebruikers ID, Bestelgeschiedenis, Factuuradres Legitieme belangen
Rechtsgrondslag:
Gewettigde belangen
Betrokken rente:
Commerciële belangen
Bewaartijd:
Zolang als voor dit doel nodig is

Website

Doel Website analytics
Informatie:
Online gedrag, Plaats
Rechtsgrondslag:
Gewettigde belangen
Belangrijkheid:
Commerciële belangen
Bewaartijd:
Zo lang als nodig is voor dit doel
Doel Rekening
Informatie:
Naam, Adres, Email, Gebruikersnaam, Inhoud bericht
Rechtsgrondslag:
Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Bewaartijd:
Zolang als voor dit doel nodig is
Doel Het indienen van beoordelingen of berichten
Informatie:
Naam, Adres, Email, Gebruikersnaam, Inhoud bericht
Rechtsgrondslag:
Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Bewaartijd:
Zo lang als nodig is voor dit doel
Doel Chatfunctie
Informatie:
Naam, Adres, Email, Gebruikersnaam, Inhoud bericht
Rechtsgrondslag:
Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Bewaartijd:
Zolang als voor dit doel nodig is

Website

Doel ID verificatie
Informatie:
Elektronische identificatie, Telefoon, Naam, Adres
Rechtsgrondslag:
Gewettigde belangen
Betrokken rente:
Commerciële belangen
Bewaartijd:
Zo lang als nodig is voor dit doel
Doel Gegevensbeveiliging
Informatie:
Naam, Huisadres, E-mail, Telefoon, Klikgedrag, Online gedrag, Interesse in een product, Sociale media account, Gebruikers ID, Bestelgeschiedenis, Factuuradres Legitieme belangen
Rechtsgrondslag:
Gewettigde belangen
Betrokken rente:
Commerciële belangen
Bewaartijd:
Zo lang als nodig is voor dit doel

4. Hoe verkrijgt MH&DL jouw persoonsgegevens?

MH&DL heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

5. Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij MH&DL over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij MH&DL. Je kunt verzoeken dat MH&DL je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om MH&DL te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van MH&DL of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van MH&DL te verkrijgen. MH&DL zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat MH&DL je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door MH&DL

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. MH&DL zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat MH&DL een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien MH&DL je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en MH&DL
  • Externe adviseurs

Het kan zijn dat MH&DL verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

6. Wat zijn cookies en hoe gebruikt MH&DL ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van MH&DL worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van MH&DL worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

7. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

8. Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop MH&DL je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop MH&DL jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.